Camps i Montilla

L'altre dia es reuniren al Cap i Casal Paco Camps, alias Francesc a Canal 9, i José Montilla.........