Adrià Puntí

Adrià Puntí, interpreta Ulls per Ull. Un crack el Puntí.