The Voluntary Simplicity Consumer

El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix consumisme com aquell corrent econòmic que es basa en el foment del consum de béns i productes, més o menys necessaris. També el defineix com la tendència a consumir productes en quantitat molt superior a la necessària. Nosaltres ho definirem com a patró de consum que acompleix les característiques esmentades en les dues definicions arreplegades pel DIEC.

Aquest patró de consum s’implanta a partir dels anys setanta. L’aparició de la publicitat, com a eina per canviar preferències i fomentar el consum de productes, fa que aparega una veritable  febre consumista no vista fins al moment.

Actualment, aquesta tendència al consum encara hi és present i sols ha disminuït durant les crisis puntuals del sistema capitalista. Però, tot indica que té els dies comptats. L’última crisi econòmica està fent reactivar les alarmes sobre el consum desbocat i les conseqüències d’aquest sobre el planeta. Recordem, els recursos, de moment i mentre no s’aconsegueixi colonitzar la galàxia, són escassos. En canvi, les necessitats de molts consumidors són il·limitades. En altres paraules, encara som un substrat químic en un planeta petit, orbitant al voltant d’una estrella mitjana, en els suburbis d’una galàxia de les centenars de milers de milions que hi ha com apunta Stepehen Hawking.

Així doncs, tenim un patró clar de consum insostenible, el consumista. Patró que anirà evolucionant i canviant, com també canviaran les preferències dels consumidors envers les necessitats futures.

No obstant, encara que el consumisme impregna la societat, podem trobar altres patrons de consum més sostenibles, com el Voluntary Simplicity Consumer (VSC) que està irrompent en aquest món global. Definirem el VSC com estil de vida de baix consum, ecològic, responsable i autosuficient.

El consumidor VS, aposta per comprar i consumir menys, és a dir, consumir el que és necessari. Preferència per comprar en xicotets establiments,  donant gran importància a la relació humana. Aposta per una tecnologia funcional i eficient, així la funcionalitat del producte és més important que el seu estil. I que els productes siquen ecològicament respectables, tenir allò que se’n diu, consciència ecològica.

Potser, encara és utòpic imaginar aquest patró de comportament imposant-se. És molt difícil imaginar-ho com també era difícil imaginar a principis del segle XX  l’home trepitjant la lluna. Això sí, sempre està el que no vol creure-s’ho.