Informe SOER 2010

Fa pocs dies es presentà l’informe SOER 2010 sobre la situació del Medi Ambient a Europa. L’informe, Medi Ambient a Europa: situació i perspectives, aposta per millorar l’execució de les prioritats en la lluita contra el canvi climàtic, un esforç en les polítiques verdes i una integració de les consideracions ambientals en tots els sectors econòmics per incrementar l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.

L’informe elaborat per l’Agència Europea de Medi Ambient indica que la demanda mundial de recursos naturals està incrementant substancialment. Es consumeixen més recursos naturals dels ecològicament sostenibles.

L’informe apunta que s’han produït millores en la situació mediambiental, han disminuït les emissions de gasos d’efecte hivernacle, ha incrementat la presència d’energia procedent de fonts renovables i han millorat significativament alguns indicadors sobre la contaminació en l’aire i l’aigua.

Els diferents programes d’Acció Ambiental aprovats per Europa han permès avançar en polítiques ambientals, però encara queda molt per recórrer per poder minimitzar un problema, el canvi climàtic, que ens afectarà tant  a generacions actuals com a futures.


Per tant, existeix la necessitat d’establir estratègies i instruments capaços de mesurar els impactes sobre el medi ambient de les diferents activitats i assumir polítiques restrictives que permetin reduir els impactes reversibles. Açò significa, un canvi en el patró tant productiu com de consum. Canviar la filosofia de l’home com a centre del planeta. 


Adoptar eines per canviar el patró de vida intensiva en recursos, adoptant noves eines com l’ordenació territorial, la reforma fiscal ecològica, la prevenció de la contaminació  i la comptabilitat de recursos. I així, poder fer front als problemes mediambientals, en conclusió, apostar per polítiques més eficients i per un compliment més rigorós de la legislació. Clica damunt la imatge per accedir a la síntesi de l’informe.